Σλανγιωτατισμός της δεκαετίας του 1930 για τον μπόγια, δηλαδή για τον υπάλληλο τον επιφορτισμένο με το μάντρωμα των αδέσποτων σκυλιών και τη θανάτωσή τους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Από το 1933 η βαρβαρότητα του μπόγια εξέλιπε. Τα αδέσποτα σκυλιά τα μαζεύουν τώρα ειδικοί αστυφύλακες της Αστυνομίας Πόλεων, οι λεγόμενοι κυνοσυλλέκται. Τα βάζουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο που έχει ένα κλουβί και τα μεταφέρουν στο "κυνοκομείον", όπου θανατώνονται μετά τέσσερις μέρες με μια ενδοπλευρική ένεση χλωράλης. Ο θάνατος έρχεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χωρίς την παραμικρή τυραννία. (Γιάννης Καιροφύλας, Η Αθήνα του Μεσοπολέμου, Φιλιππότης, Αθήνα 1984, σ. 229-230).

Μπόγιας

Μπόγιας

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.